ANDREJ DETELA

Sintropija v polifaznih zibelkah

Sintropija v polifaznih zibelkah

Andrej Detela je raziskovalec na področju teoretične fizike, izumitelj, filozof, pisatelj in pesnik. Njegovo glavno področje zanimanja je nova teorija sintropije, samoorganizacijska sposobnost narave, ki presega zakon entropije in našemu življenju daje globlji pomen. Andrej Detela je aktiven tudi na področju ekologije, saj je izumil več novih tipov elektromotorjev, ki se bodo uporabljali v pametnih električnih vozilih naslednje generacije. Svetovno prelomna knjiga Sintropija priznanega kvantnega fizika in izumitelja Andreja Detele odkriva novo znanstveno in družbeno paradigmo. Prvič v zgodovini je presežen zakon entropije, in sicer z zakonom sintropije, ki je v knjigi tudi matematično dokazan.

Več

O sintropiji

Andrej Detela je raziskovalec na področju teoretične fizike, izumitelj, filozof, pisatelj in pesnik. Njegovo glavno področje zanimanja je nova teorija sintropije, samoorganizacijska sposobnost narave, ki presega zakon entropije in našemu življenju daje globlji pomen. Andrej Detela je aktiven tudi na področju ekologije, saj je izumil več novih tipov elektromotorjev, ki se bodo uporabljali v pametnih električnih vozilih naslednje generacije. Svetovno prelomna knjiga Sintropija priznanega kvantnega fizika in izumitelja Andreja Detele odkriva novo znanstveno in družbeno paradigmo. Prvič v zgodovini je presežen zakon entropije, in sicer z zakonom sintropije, ki je v knjigi tudi matematično dokazan.

Qn(x) = m. k=1. A. (k) n.

Andrej Detela

Svetovno prelomna knjiga Sintropija priznanega kvantnega fizika in izumitelja Andreja Detele odkriva novo znanstveno in družbeno paradigmo. Prvič v zgodovini je presežen zakon entropije, in sicer z zakonom sintropije, ki je v knjigi tudi matematično dokazan. Avtor daje besedi sintropija dva pomena: je negativna entropija in je hkrati sposobnost narave, da se spontano in brez škode za okolico samoorganizira k vse višji stopnji notranje urejenosti.

Knjiga Sintropija Andreja Detele je za znanost in za ves svet prelomno delo. Andrej v njej z matematično natančnostjo in s poetično občutljivostjo jasno preseže zakon entropije, zakon degradacije in razpada, s tem pa dokaže, da stvarstvo v temelju deluje, živi in se razvija drugače, kot smo mislili do zdaj. Razsvetli nas z zakonom sintropije, ki govori o samoorganizaciji narave. Čeprav je v knjigi veliko enačb, ki meni in mnogim niso razumljive, Andrej zakon sintropije sproti razlaga tudi v vsakdanjem jeziku, ki se, tudi ko ni v verzih, na ogromno mestih prelije in zažari v bisere naravnega jezika: v čudovito poetičnost, v še nikoli in nikjer videno poezijo, ki mu je vzcvetela iz sprepleta novih védenj in povezav z naravo stvarstva.

Kontakt

Tel: +386 31 123 456
E-mail: info@detela.com
linkedIn: @andrej.detela
www.andrejdetela.com